ISM Informačné systémy spol. s r.o.
Lidická 9
811 04 Bratislava
Fax.: 00421/2 456 413 66
Mail: ism@ism.sk
IČO : 35 705 787
IČ DPH: SK2020227187
OS BA I, vložka č.1281/B